Base Asset: Kiểm kê tài sản in

Sửa đổi trên: Fri, 27 Tháng 5, 2022 tại 3:14 CH


Trong quá trình sử dụng tài sản và công cụ dụng cụ, định kỳ sẽ có những buổi kiểm kê để quản lý thống kê và nắm bắt được tình trạng sử dụng của từng tài sản. Để thực hiện kiểm kê tài sản bạn truy cập https://asset.base.vn/ hoặc chọn Base Asset từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Kiểm kê" => "Tạo kiểm kê"

Bước 2: Thêm thông tin cuộc kiểm kê => "Lưu lại"

- Tên kiểm kê: Tên của cuộc kiểm kê

- Người chịu trách nhiệm: người chịu trách nhiệm về buổi kiểm kê

- Người theo dõi: những nhân sự liên quan buổi kiểm kê

- Kho hàng: Chọn kho hàng có tài sản, công cụ dụng cụ muốn kiểm kê

- Hạn chót cho người dùng xác nhận: Chọn ngày và giờ cụ thể để những người sử dụng xác nhận kiểm kê tài sản mình sử dụng

- Nội dung: Thông tin chi tiết cuộc kiểm kê (nếu có)

Chọn "Lưu lại" để tạo cuộc kiểm kê mới. 

Kết quả tạo:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.