Base Process: Cài đặt tự động cập nhật nội dung nhiệm vụ khi đề xuất được chỉnh sửa in

Sửa đổi trên: Fri, 24 Tháng 2, 2023 tại 4:23 CH


Tính năng này sẽ áp dụng trong trường hợp khi bạn tạo 1 nhiệm vụ A trong quy trình. Từ nhiệm vụ này sẽ tự động tạo ra 1 đề xuất B trên Request. Sau đó khi bạn cập nhật thông tin bất kỳ trên Request, thì nhiệm vụ A sẽ tự động được cập  nhật theo sự thay đổi này

Để cài đặt tính năng tự động này, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào ứng dụng https://process.base.vn/ hoặc click vào avatar và tìm ứng dụng Base Process

Bước 2: Click vào mục "Business processes" >> Chọn "Tạo mới" để tạo 1 trung tâm liên kết giữa các ứng dụng bạn muốn chuyển dữ liệu tự độngBước 3: Đặt tên cho quy trình liên kết của bạnBước 4: Với bài toán đưa ra ở phía trên đầu bài hướng dẫn, bạn có thể tạo 1 trung tâm liên kết theo trình tự Nhiệm vụ được tạo >> Đề xuất tự động tạo >> Đề xuất chỉnh sửa  >> Nhiệm vụ tự động chỉnh sửa theo


1. Trỏ chuột vào ứng dụng Base Workflow > Kéo thả ứng dụng vào phần "Thiết lập quy trình"

Chú ý: Chỉ cho phép kéo các giai đoạn trong Workflow mà người dùng làm quản lý. 

2. Chọn nơi chứa dữ liệu điểm đầu của chuỗi liên kết này

- Stage: Nhiệm vụ vào giai đoạn lựa chọn trong quy trình

- Workflow: Nhiệm vụ được tạo trong quy trình


3. Tương tự như mục 1, trỏ chuột vào Base Request kéo thả nhóm đề xuất muốn liên kết vào "Thiết lập quy trình"


4. Muốn đề xuất tự động chuyển tiếp nhiệm vụ, bạn tiếp tục trỏ chuột vào mục "Service đầu ra", kéo thả vào trung tâm liên kết


- Tên service: đặt tên service mà bạn mong muốn. VD: Nhiệm vụ chỉnh sửa

- Đường dẫn truyền dữ liệu: Dán link API của nhiệm vụ chỉnh sửa vào mục này. 

https://workflow.base.vn/extapi/v1/job/edit

Tham khảo link API của nhiệm vụ chuyển tiếp tại đây


5. Click vào mục nhiệm vụ được tạo của quy trình, kéo mũi tên nối với nhóm đề xuất. Sau đó nối mục đề xuất đã duyệt với mục Service đầu ra6. Trung tâm liên kết được tạo xong sẽ hiển thị như sau:


7. Tạo trường tuỳ chỉnh Job ID của nhiệm vụ trên Request để hệ thống có thông tin chuyển dữ liệu


8. Để API của nhiệm vụ chuyển tiếp hoạt động thì bạn cần phải có id của nhiệm vụ , sau đó dùng Request để lưu thông tin này bằng cách cài transformer giữa Workflow và Request.  Click vào dây kết nối giữa Workflow và Request để tạo transformerCài như ảnh dưới dây > Sau đó ấn "Lưu lại"8. Tương tự mục 7, cài đặt Transformer giữa Request và API của Nhiệm vụ chuyển tiếp theo mẫu sau: - Access_token: link token của ứng dụng Workflow (link lấy từ Base Account của thành viên Owner > mục "Tích hợp với bên thứ ba"

- id: mã của nhiệm vụ

- mover_username: username của thành viên chuyển tiếp nhiệm vụ

Bước 5: Kiểm tra lại kết quả liên kết tại đây


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.