Base HRM: Làm thế nào để nhân sự được cộng và sử dụng phép vào đúng ngày sinh nhật? in

Sửa đổi trên: Mon, 16 Tháng 1, 2023 tại 5:18 CH


Bài toán: Chính sách dành cho nhân viên đạt thâm niên 3 năm sẽ được cộng thêm 1 ngày nghỉ phép vào đúng ngày sinh nhật.
Phương án:

Bước 1:Truy cập app Base Account: Tạo nhóm Thành viên dành cho nhân viên có thâm niên trên 3 năm


Bước 2: Truy cập app Base Timeoff

a, Tạo nhóm đề xuất nghỉ sinh nhật b, Loại: Nghỉ phép

Phân quyền: Chỉ nhóm account vừa tạo ở bước 1 có quyền xin nghỉ


Hạn chế: 

Quản lý vẫn phải kiểm tra lịch sử tạo đơn của nhân viên trước khi duyệt để đảm bảo  1 nhân viên chỉ được tạo 1 đơn/năm

- Quản lý vẫn phải kiểm tra lịch sử tạo đơn của nhân viên trước khi duyệt để đảm bảo  1 nhân viên chỉ được tạo 1 đơn/năm

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.