Base Booking : Thêm SLA cho người duyệt booking. in

Sửa đổi trên: Fri, 10 Tháng 2, 2023 tại 11:43 SA


Để thiết lập SLA cho người duyệt , bạn truy cập https://booking.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Booking trên thanh Menu app, sau đó thao tác theo hướng dẫn sau : 

Bước 1 : Chọn " Tuỳ chỉnh " >> Tất cả tài nguyên. 


Bước 2 : Tại tài nguyên cần thiết lập , thao tác chọn icon " V " >> Tuỳ chỉnh duyệt.  Bước 3 : Thiết lập thời gian duyệt tại mục SLA >> Lưu lại. Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.