Base Test Center

Các phần phân quyền trong Test Center
Test Center có những phân quyền nào?  Owner của Base Admin của Base Test Center Admin Những phân quyền trên đều có quyền tạo Subjects và đề thi test t...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 2:30 CH
Cách tạo bài test mới
Để tạo bài test mới, bạn làm thao tác như sau: Bước 1: Truy cập ứng dụng Test Center, chọn Test hoặc truy cập link: https://testcenter.base.vn/tests Tại gi...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 2:31 CH
Hướng dẫn tạo Subject trên Test Center
Để tạo Subject trên Test Center, bạn làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Bạn vào ứng dụng Test Center rồi chọn mục Subjects hoặc truy cập link: https://testcen...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 2:32 CH