Hướng dẫn sử dụng

Work+
Bộ giải pháp quản lý công việc, quy trình và nâng cao năng suất
Xem thêm
Info+
Bộ giải pháp quản trị thông tin và giao tiếp nội bộ
Xem thêm
HRM+
Bộ giải pháp quản trị nhân sự và phát triển con người toàn diện
Xem thêm
Finance+
Bộ giải pháp quản trị tài chính doanh nghiệp
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Đăng nhập vào Base Platform (Lần đầu tiên) Đăng nhập vào Base Platform (Lần đầu tiên)

Để đăng nhập vào Base Platform ở lần đầu tiên, bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập vào hòm thư để lấy thông tin đăng nhập

Bước 2. Truy cập vào https://account.base.vn/. Sau đó, nhập email đăng nhập ở mail và mật khẩu tạm thời vào password

Đăng nhập thành công!

Tắt thông báo về email như thế nào? Tắt thông báo về email như thế nào?

Để tắt các thông báo về mail bạn cần xác định email đó là có nội dung như thế nào.

1, Email thông báo nhắc việc hàng ngày

Bước 1: Truy cập https://account.base.vn/ >> Chọn "Tùy chỉnh email thông báo"

Bước 2: Chọn "No" tại trường Daily email reminder

2, Email nhắc duyệt và theo dõi tại Request

Email này được thiết lập theo từng nhóm đề xuất nên bạn cần tùy chỉnh lại trong từng nhóm theo nhu cầu.

Bước 1: Truy cập https://request.base.vn/ >> Chọn nhóm đề xuất cần tùy chỉnh lại thiết lập thông báo email

Bước 2: Mục "Email Notification" >> Chọn "Email off"

Lưu ý:

 • Chỉ có App admin được phân quyền đặc biệt hoặc Owner mới có quyền tùy chỉnh.
 • Thiết lập này áp dụng chung cho toàn bộ thành viên sử dụng form đề xuất này, không áp dụng cho từng tài khoản.

3, Email báo giao việc trong wework

Email này được thiết lập theo từng phòng ban/ dự án nên bạn cần tùy chỉnh lại trong từng phòng ban/ dự án theo nhu cầu.

Bước 1: Bạn truy cập https://wework.base.vn/ >> Chọn dự án có công việc đang báo về mail >> Chọn "Tùy chỉnh"

Bước 2: Chọn mục "Email Notification" => Tắt các dấu tích ở đầu các trường tùy chọn thông báo

Lưu ý:

 • Chỉ owner hoặc quản lý dự án/phòng ban có thể thiết lập tùy chỉnh email.
 • Thiết lập này áp dụng chung cho toàn bộ thành viên trong phòng/ dự án khi có thông báo liên quan đến công việc mình tham gia, không áp dụng cho từng tài khoản.
Hệ thống Base hỗ trợ upload các file như thế nào? Hệ thống Base hỗ trợ upload các file như thế nào?

1. Loại file hỗ trợ upload:

- Hệ thống Base đang hỗ trợ upload các đuôi file cơ bản như:

 • Các file của office: word, excel...
 • Các file nén zar, zip
 • Các file ảnh cơ bản jpg, png... kích thước ảnh lý tưởng < 2000x2000px hoặc <18 triệu điểm ảnh
 • Các file video: mp3, mp4, mov
 • Các file thiết kế: psd, dwg, gif, dxf, dws, dwt
 • Các file in ấn: plt, tif
 • Các file âm thanh: m4a

- Chưa hỗ trợ upload các file có đuôi đặc biệt như .msg, ios,...

>> Cách xử lý: Với những file hệ thống chưa hỗ trợ upload trực tiếp, bạn có thể nén lại file dưới dạng zip, rar rồi upload lên Base

2. Dung lượng file:

- Dung lượng tối đa là 50MB, nếu >50MB sẽ không upload trực tiếp lên hệ thống được.

>> Cách xử lý: Bạn có thể nén lại file để đảm bảo dung lượng < 50MB hoặc chia nhỏ file hoặc upload lên trang thứ 3 rồi dán link về hệ thống Base.

- Trong 1 lần có thể upload được nhiều file (tùy giới hạn của từng phần, từng app) tuy nhiên tổng dung lượng trong 1 lần upload là 100MB.

- Với những file excel có dung lượng >25MB, Microsoft office không hỗ trợ xem file trực tiếp nên sẽ không xem trực tiếp trên Base.

>> Cách xử lý: Bạn download file về máy tính để xem

3. Tên file:

- Không chứa 2 dấu chấm liền nhau, có các kí tự đặc biệt

- Chỉ nên đặt tên file là kí tự chữ, số để đảm bảo file upload không bị lỗi

ID của request/ task/ job... có thay đổi theo nhu cầu được không? ID của request/ task/ job... có thay đổi theo nhu cầu được không?

ID của task trong Wework hay tương tự với ID request trong Request, ID job trong Workflow về bản chất tương tự nhau, đều là con số đại diện cho record được sinh ra trong database. Các số này là định danh, là duy nhất với từng app và có giá trị tăng dần theo thời gian (ví dụ ko có 2 task nào có cùng ID trên cùng 1 domain), (domain ở đây là https://wework.base.vn hoặc https://wework.base.com.vn). Vì vậy các ID này không thay đổi hay tùy ý xử lý theo nhu cầu được.

Bạn có thể VD nó tương tự như số chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân.

API và webhook? API và webhook?

01. Trước tiên cần phân biệt 2 khái niệm API và Webhook. API hiểu đơn giản là đầu nhận (input), Webhook là nguồn phát (output).

02. Khi nói API của app Base, ví dụ API của Base Wework, thì có nghĩa là Wework đóng vai trò là đầu nhận (input) các request (yêu cầu) do nguồn bên ngoài gửi tới (là hệ thống của khách hàng).

API là 1 bộ gồm nhiều endpoint (điểm kết nối), khi hệ thống bên ngoài gửi yêu cầu tới sẽ chọn đúng 1 trong các endpoint mà API cung cấp (yêu cầu có thể gắn kèm 1 số thông tin). Có 1 vài kiểu request là yêu cầu trả ra dữ liệu (project, task theo id …) hoặc tạo mới 1 project, task, tasklist … Khách hàng muốn sử dụng API của app Base thì cần có hệ thống có thể gửi được request tới API của Base (thường sẽ cần xây hệ thống + IT phụ trách).

Tài liệu cho API:

Wework: https://documenter.getpostman.com/view/1345096/SztA68Az?version=latest

Workflow: https://documenter.getpostman.com/view/1345096/SWE84Hd1?version=latest

Request: https://documenter.getpostman.com/view/1345096/SzzheyWQ?version=latest

E-Hiring: https://documenter.getpostman.com/view/1623302/Tzz8tHau

Account: https://documenter.getpostman.com/view/1623302/T1Dv6u6m?version=latest

HRM: https://documenter.getpostman.com/view/12068719/U16oq4SU#58dffdd1-5cc5-4e21-94e4-ab731210536b

Goal: https://documenter.getpostman.com/view/11329832/TzecE5zg

Checkin: https://documenter.getpostman.com/view/8031761/TW6upp88 (API cho cloud checkin, trường hợp khách hàng collect logs và đẩy lên server cloud tập trung nhưng muốn gửi qua Base)

Inside: https://documenter.getpostman.com/view/14010308/TVzaAtgV

03. Webhook của Base phức tạp hơn, nó là nguồn phát dữ liệu (output) khi xảy ra 1 trong số những sự kiện được chỉ định trên app (ví dụ mark done task, job done/failed, request approved ...).

Thiết kế đầu tiên đơn giản là khi có sự kiện xảy ra thì nó sẽ gửi dữ liệu đến 1 endpoint cụ thể bên ngoài (là API của khách hàng hoặc 1 tool nào đó như Zapier). Ở đây khách hàng cần xây dựng API của chính mình để nhận dữ liệu.

Thiết kế advanced là cho phép các app Base vừa đóng vai trò là nguồn phát (output) và đầu nhận (input) để truyền dữ liệu giữa các app Base với nhau. Ở đây mỗi sự kiện của nguồn phát sẽ được gắn với 1 hoặc nhiều webhook url (cũng chính là API endpoint của đầu nhận). Về bản chất thì có thể có Create, Update, Get API endpoint … tuy nhiên hệ thống hiện đang chỉ hỗ trợ Create API endpoint.

04. Trường hợp khách hàng thường gắn với 1 hệ thống thứ 3 (Zoho, MISA …) và muốn kết nối dữ liệu với Base. Có 2 chiều, lấy dữ liệu từ app ngoài cho vào app Base hoặc ngược lại. Như đã giải thích phía trên, nếu app Base là điểm xuất phát của dữ liệu thì ta dùng webhook, nếu app Base là điểm kết thúc thì dùng API.

Cả 2 trường hợp đều cần có 1 hệ thống đứng giữa làm phần chuyển đổi, vì vậy khách hàng phải có team IT hoặc outsource để xây dựng hệ thống này. Base cung cấp các tài liệu cho API và Webhook, không hỗ trợ xây dựng hệ thống trung gian này. Các thiết kế của Base là standard về kĩ thuật và phù hợp với cấu trúc framework Base nên sẽ không thay đổi để phù hợp với các hệ thống khách xây dựng, hệ thống của khách hàng cầni khớp với những gì Base cung cấp.