Base Wework: Set status of a Project/Team in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 8:47 SA


To set status of a project or team, please do the following steps: 


  • Step 1: Go to https://wework.base.vn

  • Step 2: Choose a project or team 

  • Step 3: Setting >> Current Status >> select a status from the drop down menu

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.