Base Request: Configure SLA for a request form in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 1:41 CH


To configure SLA for a request form, please do the following steps: 


  • Step 3: Please input the number of hours into the SLA box when the popup menu appears >> click Edit this group to save. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.