Base Request: Export requests to an Excel file in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 1:45 CH


To export requests to an Excel file, please do the following:


  • Bước 1: Click on the Search icon in the left side menu

  • Step 2: Select a certain filters if needed and click on Excel Export.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.