Base Message: Show attachments in a group in

Sửa đổi trên: Thu, 23 Tháng 12, 2021 tại 2:38 CH


To displays all attachments uploaded in a group, please do the following steps: 

  • Step 1: Go to https://message.base.vn
  • Step 2: Select a group chat >> Click on the Attachment icon in the right menu.

  • Attached files can be looked up by names. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.