Base WorkFlow: Introduction about the user interface in

Sửa đổi trên: Mon, 27 Tháng 12, 2021 tại 1:43 CH


When you access https://workflow.base.vn or app Base Work Flow , the main user interface will show these pages:

1. My jobs: All tasks you have to complete in all of workflows. There are 4 main display items:

  • Assigned to me
  • Created by me
  • Following
  • Jobs of my team 

2. My todos: All tasks you have to do in all jobs of workflows. There are 4 states: 

  • All
  • Doing
  • Completed
  • Overdue

3. Workflows: All workflows that you participate in


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.