Base Workflow: Add list of todos in a stage in

Sửa đổi trên: Thu, 30 Tháng 12, 2021 tại 9:53 SA


To add list of todos in a stage, go to https://workflow.base.vn/ and following these steps:


Step 1: Choose a workflow >> Edit workflow
Step 2: Add todos in lists of todo >> "Submit" Lists of todos will display in jobsCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.