Base Workflow: Exports jobs to Excel in

Sửa đổi trên: Thu, 30 Tháng 12, 2021 tại 2:21 CH


To exports jobs to Excel, go to https://workflow.base.vn/ , choose a workflow and following steps:


Step1: Click on icon "...Step 2: Select "Export jobs to Excel"Step 3: Choose custom fields need exporting


Step 4: Select "Export" and view file Excel


You can choose advanced setting (only for system owner)


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.