Base Workflow: Add todos in a job in

Sửa đổi trên: Thu, 30 Tháng 12, 2021 tại 2:45 CH


To add todos in a job, go to https://workflow.base.vn>> choose a Workflow >> select a job


Step 1: In item "List of todos, click on "Add todo"


Step 2: Fill informations in pop-up>> Create
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.