Base Workflow: Edit todo in a job in

Sửa đổi trên: Fri, 31 Tháng 12, 2021 tại 5:29 CH


To eidit todo in a job, go to https://workflow.base.vn >> choose a workflow and following steps:
Step 1: Select a job >> Click on todo in item " list of todos"Step 2: Click on "Edit"


You can edit todo name and todo description >> SaveThe system will show new todo after editCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.