Base Workflow: How does owner see all the workflow? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 1, 2022 tại 11:48 SA


Go to https://workflow.base.vn/ and following steps:


Step 1: Choose item"Manage workflow"Step 2: Click on "All workflows ( system owners)"Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.