Base Workflow: Set permission to remove a workflow in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 1, 2022 tại 4:57 CH


To Setting permission to remove a workflow, owner following these steps:

Step 1: Go to https://workflow.base.vn/ >> choose a workflow


Step 2: Click on icon "..." >> Advanced setting (only for system owner)Step 3: Choose "Yes">> Workflow owners can remove workflowCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.