Base Workflow - Set up require todo reviewer in

Sửa đổi trên: Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 1:32 CH


To set up enabling required review todo, go to https://workflow.base.vn/>> choose a workflow and following steps:


Step 1: Click on "Edit workflow"


Step 2: In each stage, click on edit>> choose "enable" or "disable" require  todo reviewers >> Save
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.