Base Inside: Setting permission to create channels in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 6, 2022 tại 3:11 CH


To set permission to create channels, system owner/ app admin please follow the steps bellow:


  • Step 2: Select Settings>> Permissions>> Channels

You set up permission to create regular channels and permission to create company as suggestion from the system. In additon, if you want to set special person who can create company channels, tag username>> Save

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.