Base Inside: Create company news in

Sửa đổi trên: Mon, 4 Tháng 7, 2022 tại 5:35 CH


With company news, all user in company will receive notifications and emails. To create company news,  you follow the steps bellow: 

  •  Step 2: In menu Home, click More and select Create company news

  • Step 3: You enter information in the box bellow >> Save to complete the operation 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.