Base Inside: Review posts before pulished in

Sửa đổi trên: Fri, 8 Tháng 7, 2022 tại 5:26 CH


To set up review posts before pulished, please follow the steps bellow:


  •  Step 2: In the left menu bar, you choose a channel>> Settings

  • Step 3:  You tick on item "Content approvals" >> Save to complete the operation 


Note:

  •  This feature does not apply for event, praise, poll and topic
  •  Admin of channel defaults has permission review postsCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.