Base Inside: Add members to the channel in

Sửa đổi trên: Mon, 25 Tháng 7, 2022 tại 4:19 CH


To add members to the channel, please follow the steps bellow:  •  Step 2: In the left menu bar, you choose a channel>> Members


  • Step 3: You click on Option>> choose Add Members or scroll to the bottom of the page and select Add members


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.