Base Inside: Grant / revoke admin role for an user in

Sửa đổi trên: Mon, 25 Tháng 7, 2022 tại 4:44 CH


To grant/ revoke admin role for an user, please follow the steps bellow:  •  Step 2: In the left menu bar, you choose a channel>> Members


  • Step 3: You choose a memberclick on drop down button>> Make admin>> OK to grant admin role

 

You click on drop down button>> Revoke admin>> OK to revoke admin role


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.