Base Inside: Set up permission to post content in each channel in

Sửa đổi trên: Mon, 25 Tháng 7, 2022 tại 5:13 CH


To set up permission to post content in each channel, please follow the steps bellow:  •  Step 2: In the left menu bar, you choose a channel>> Settings


  • Step 3: You tick options according to each content >> Save to complete the operation  
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.