Base Inside: Edit the channel status (Enabled/ Disabled) in

Sửa đổi trên: Mon, 25 Tháng 7, 2022 tại 5:31 CH


To edit the channel status, please follow the steps bellow:  •  Step 2: In the left menu bar, you choose a channel>> Option>> Change status


  • Step 3: You edit the channel status ( Enabled/ Disabled) >> Save to complete the operation  

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.