Base Inside: Pin post to the top of Home page in

Sửa đổi trên: Tue, 26 Tháng 7, 2022 tại 3:31 CH


To pin posts to the top of the Home page, please follow the steps bellow:  • Step 2: At the Home page, click on the colon>> Pin update

  • Step 3: Piined posts will show up at the top of the Home page and have an icon like the picture


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.