Base Inside: Create quick update in

Sửa đổi trên: Thu, 28 Tháng 7, 2022 tại 4:07 CH


To create quick update, please follow the steps bellow:  • Step 2:  At home screen, you click on Quick update or select "+" >> Quick update


  • Step 3: You choose a channel that you want to share the update and enter content. In addition, you can add file to updates. Finally, you click on Post to complete the operation   

 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.