Base Office: Permanently delete a document in

Sửa đổi trên: Wed, 31 Tháng 8, 2022 tại 3:25 CH


To permanently delete a document, please follow the steps bellow:


  • Step 2: You click on the document to delete>> icon arrow>> Permanently delete


  • Step 3: You click OK to complete the operation  

   
 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.