Base Inside

Cách kiểm duyệt nội dung trong 1 phòng ban
Để thiết lập tính năng kiểm duyệt nội dung trong 1 phòng ban trên Base Inside, bạn theo tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://inside.base...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 5:39 CH
Cách chỉnh sửa phòng ban trong Inside
Để chỉnh sửa phòng ban trong Inside, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: *CÁCH 1: Bước 1: Chọn vào phần Phòng ban >> Tùy chỉnh phòng ban Bư...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 5:41 CH
Cách tạo cập nhật nhanh
Để tạo cập nhật nhanh gửi tới phòng ban thì sẽ thao tác như sau: Bước 1: Truy cập vào Base Inside, chọn vào mục Cập nhật trong… Bước 2: Chọn vào phần Cậ...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 5:47 CH
Cách tạo thông báo mới
Thông báo sẽ giúp gửi các thông tin quan trọng tới toàn thể thành viên trong nhóm. Thông báo được gửi kèm tới email của mọi thành viên trong nhóm. Để tạo th...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 5:48 CH
Cách thêm bình chọn mới
Để thêm bình chọn mới thì thao tác như sau: Bước 1: Truy cập vào Base Inside, chọn vào mục Cập nhật trong… Bước 2: Chọn vào phần Thêm bình chọn mới Bư...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 5:49 CH
Cách tắt thông báo bài Bình chọn
Để tắt thông báo (notification) 1 bài bình chọn trên Inside, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://inside.base.vn/ hoặc Base Insid...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 5:49 CH
Cách tạo sự kiện nội bộ
Để tạo sự kiện nội bộ thì ta làm như sau: Bước 1: Truy cập vào Base Inside, chọn vào mục Cập nhật trong… Bước 2: Chọn vào phần Sự kiện nội bộ Bước 3:...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 5:50 CH
Cách tạo chào đón thành viên
Để tạo chào đón thành viên mới sẽ thao tác như sau: Bước 1: Truy cập vào Base Inside, chọn vào mục Cập nhật trong… Bước 2: Chọn vào phần Chào đón thành ...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 5:51 CH
Cách Chia sẻ ý tưởng mới
Để thêm chia sẻ ý tưởng mới thì sẽ thao tác như sau: Bước 1: Truy cập vào Base Inside, chọn vào mục Cập nhật trong… Bước 2: Chọn vào phần Chia sẻ ý tưởng...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 5:51 CH
Cách vinh danh thành viên
Để tạo thông báo vinh danh thành viên thì thao tác như sau: Bước 1: Truy cập vào Base Inside, chọn vào mục Cập nhật trong… Bước 2: Chọn vào phần Vinh dan...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 5:52 CH