Base WorkFlow: Giới thiệu về giao diện người dùng in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 4, 2023 tại 9:01 SA


Khi bạn truy cập https://workflow.base.vn hoặc app Base Workflow trên thanh app, giao diện chính người dùng sử dụng bao gồm những trang sau:

 

1. Nhiệm vụ của tôi: Tổng hợp tất cả các nhiệm vụ (job) bạn phải hoàn thành trong tất cả các quy trình. Có 4 mục chính:

          - Nhiệm vụ được giao

          - Tạo bởi tôi

          - Tôi theo dõi

          - Nhân viên của tôi 

2. Công việc của tôi: Tổng hợp tất cả công việc (Todo) bạn phải làm trong tất cả các nhiệm vụ thuộc các quy trình. Có 4 trạng thái:

          - Tất cả

          - Đang làm

          - Đã hoàn thành

          - Quá hạn

3. Workflows: Tổng hợp các quy trình mà bạn có thể nhìn thấy được trong công ty

Bạn cũng có thể đánh dấu ưu tiên những quy trình thường xuyên sử dụng để xuất hiện lên phía trên, như sau:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.