Base Workflow

Base WorkFlow: Giới thiệu về giao diện người dùng
Khi bạn truy cập https://workflow.base.vn hoặc app Base Workflow trên thanh app, giao diện chính người dùng sử dụng bao gồm những trang sau:   1. Nhiệ...
Wed, 27 Tháng 4, 2022 tại 5:12 CH
Base Workflow: Giới thiệu giao diện trong 1 quy trình
Bạn truy cập https://workflow.base.vn hoặc app Base Work Flow, tại 1 quy trình sẽ hiển thị giao diện làm việc chính bao gồm: Tên quy trình tại ...
Wed, 27 Tháng 4, 2022 tại 5:14 CH
Base Workflow: Phân quyền thao tác trên Workflow
Trong mỗi quy trình trên Workflow có thể có 1 thành viên, hoặc nhiều thành viên với những chức năng khác nhau: Quản trị quy trình, Quản trị giai đoạn, Người...
Wed, 28 Tháng 12, 2022 tại 3:50 CH
Base Workflow: Phân quyền tạo workflow
Để phân quyền tạo workflow, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc app Base Workflow trên thanh menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:  Bước 1...
Fri, 15 Tháng 4, 2022 tại 11:07 SA
Base Workflow: Cách tạo 1 quy trình
Để tạo 1 quy trình mới bạn truy cập vào: https://workflow.base.vn/  Bước 1: Chọn mục "Tạo mới Workflow" Bước 2: Điền thông tin ...
Tue, 26 Tháng 4, 2022 tại 4:16 CH
Base Workflow: Cách tạo quy trình từ mẫu (Base Template)
Nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi thiết lập các quy trình vận hành nội bộ trên Workflow, bạn có thể tạo mới quy trình nhanh chóng bằng cách ...
Mon, 16 Tháng 5, 2022 tại 4:18 CH
Base Workflow: Phân loại các quy trình
Để phân loại các quy trình, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc chọn icon Base Workflow trên thanh app và thao tác như sau: Bước 1: Chọn 1 quy trìn...
Mon, 16 Tháng 5, 2022 tại 3:00 CH
Base Workflow: Thiết lập trường dữ liệu tùy chỉnh trong Quy trình
1. Cách thêm trường dữ liệu tùy chỉnh Để thêm các dữ liệu tùy chỉnh trong 1 luồng công việc, bạn truy cập vào https://workflow.base.vn hoặc biểu t...
Sat, 16 Tháng 4, 2022 tại 10:53 SA
Base Workflow: Thiết lập mẫu in tùy chỉnh trong quy trình
Để thiết lập mẫu in tùy chỉnh trong 1 workflow bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh App. Sau đó, chọn luồng công việ...
Mon, 19 Tháng 9, 2022 tại 8:56 SA
Base Workflow: Thêm nhiều mẫu in tùy chỉnh
Để thêm nhiều mẫu in tùy chỉnh, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app. Chọn luồng công việc muốn thêm mẫu in tùy ch...
Tue, 19 Tháng 4, 2022 tại 10:30 SA