Base Workflow

Giao diện chính của Workflow cần chú ý điều gì ?
Khi bạn truy cập https://workflow.base.vn hoặc app Base Work Flow trên thanh app, giao diện chính người dùng sử dụng bao gồm những trang sau: 1. Nh...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 10:21 AM
Giao diện 1 luồng công việc (Workflow) như thế nào ?
Bạn truy cập https://workflow.base.vn hoặc app Base Work Flow, tại 1 luồng làm việc (workflow) sẽ hiển thị giao diện làm việc chính bao gồm: Tên l...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 10:14 AM
Tạo nhóm Workflow như thế nào ?
Bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc icon Workflow trên thanh app, chọn vào Workflow cần phân nhóm Bước 1: Chọn biểu tượng dấu 3 chấm => Chọn &qu...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 10:17 AM
Bộ lọc trong workflow có tác dụng gì ?
Bộ lọc giúp bạn tìm kiếm một nhiệm vụ, công việc trên Base Workflow một cách chính xác và nhanh chóng. Để tạo bộ lọc bạn thực hiện như sau: Bước 1: Bạn tru...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 10:21 AM
Làm thế nào để tạo 1 luồng công việc (Workflow)
Để tạo luồng công việc mới bạn truy cập vào: https://workflow.base.vn/  Bước 1: Chọn mục "Create workflow" Bước 2: Điền thông t...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 10:40 AM
Thêm nhiệm vụ từ file Excel vào 1 Workflow như thế nào ?
Để thêm nhiệm vụ từ file excel vào Workflow, bạn truy cập vào https://workflow.base.vn/ hoặc Base Workflow trên thanh app, chọn Workflow cần nhập công việc ...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 10:43 AM
Làm thế nào thêm trường dữ liệu tùy chỉnh ?
1. Cách thêm trường dữ liệu tùy chỉnh Để thêm các dữ liệu tùy chỉnh trong 1 luồng công việc, bạn truy cập vào https://workflow.base.vn hoặc biểu t...
Mon, 7 Tháng 12, 2020 at 11:48 AM
Thêm trường dữ liệu tùy chỉnh từ file excel như thế nào ?
Để thêm các trường dữ liệu tùy chỉnh từ file excel, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://workflow.base.vn/ hoặc Base Workflow trê...
Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:59 PM
Có thể thiết lập workflow owner không xóa được workflow đó không ?
Hiện tại hệ thống đang mặc định quản trị của luồng công việc (workflow owner) có quyền xóa luồng công việc mình làm quản trị. Tuy nhiên, trong 1 luồng công ...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:16 AM
Làm thế nào để System Owner xem tất cả Workflow ?
Bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc icon Base Workflow trên thanh app Bước 1: Chọn "Quản lý Workflow" Bước 2: Chọn mục "...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:17 AM