Base Workflow: Giới thiệu chung về app và Mục lục tính năng in

Sửa đổi trên: Fri, 16 Tháng 6, 2023 tại 10:48 SA


I. Giới thiệu chung: 

Base Workflow là nền tảng quản lý và tự động hoá quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp 4.0. - -

Giúp doanh nghiệp quản lý mọi quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp, dễ dàng thiết lập, số hoá và

chuẩn hoá tất cả các quy trình doanh nghiệp, tránh sai sót và lặp lại công việc.

- Liên kết để tự động chuyển giao giữa các quy trình, phát hiện ngay các điểm tắc nghẽn để cái tiến

nhằm phối hợp nhịp nhàng hơn giữa các phòng ban.

- Chuẩn hoá và tối ưu luồng trao đổi thông tin, làm việc hiệu quả hơn và thông minh hơn, tự động

hoá các công việc, tiết kiệm thời gian và chi phí.


II. Mục lục tính năng:

1. Phân quyền:

2. Quy trình:

3. Giai đoạn:


4. Nhiệm vụ: 


5. Công việc:


6. Quản lý và báo cáo:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.