Base Workflow: Thiết lập người nhận nhiệm vụ theo điều kiện in

Sửa đổi trên: Wed, 19 Tháng 4, 2023 tại 2:25 CH


1, Mục đích 

Trong cùng một luồng quy trình, mỗi nhiệm vụ có thể được giao cho một người thực thi khác nhau dựa theo từng điều kiện của nhiệm vụ. 


Hiện tại người dùng cần chuyển tiếp và giao nhiệm vụ thủ công, điều này rất dễ gây ra nhầm lẫn và mất thời gian khi nhân sự cần xem lại dữ liệu để giao nhiệm vụ tới đúng người. 


Vì vậy, Base đã phát triển và update thêm tính năng Thiết lập người nhận nhiệm vụ theo điều kiệngiúp bạn có thể giao nhiệm vụ nhanh chóng và chính xác hơn dựa trên các điều kiện đã được thiết lập sẵn.2, Hướng dẫn cài đặt người nhận nhiệm vụ theo điều kiện dựa vào bài toán cụ thể.


Bài toán: Trong giai đoạn Khởi tạo hợp đồng của Quy trình hoàn tất thanh toán, nếu giá trị hợp đồng dưới 200 triệu thì giao nhiệm vụ cho nhân viên kế toán thực hiện, nếu giá trị hợp đồng lớn hơn hoặc bằng 200 triệu thì giao nhiệm vụ cho Kế toán trưởng thực hiện ở giai đoạn Kiểm tra điều khoản thanh toán.

Bước 1: Bạn truy cập app Base Workflow từ menu app hoặc link https://workflow.base.vn/ , chọn Quy trình hoàn tất thanh toán.


Bước 2: Tạo trường tùy chỉnh Giá trị hợp đồng trong giai đoạn Khởi tạo hợp đồng.Bước 3: Cài đặt logic giao việc cho giai đoạn Khởi tạo hợp đồng, bạn lưu ý các logic giao việc cho phép setup điều kiện và người nhận việc theo điều kiện như sau:


 a, Tính năng này hỗ trợ cho 4 logic giao việc: 

 1.  Không giao cho ai - Để người quản lý giai đoạn quyết định.
 2.  Để người nhận nhiệm vụ hiện tại quyết định. 
 3. Giao lại ngẫu nhiên.
 4. Giao ngẫu nhiên cho người ít nhiệm vụ nhất. 


 b, Khi giai đoạn setup các logic giao việc còn lại thì nhiệm vụ vẫn được giao lại cho người thực thi. của giai đoạn như bình thường 

 1. Giữ nguyên người nhận việc của giai đoạn trước.
 2. Giao về cho người nhận nhiệm vụ đầu tiên.
 3. Giao lại cho người nhận nhiệm vụ trước của giai đoạn được chọn.


Vì vậy để cài đặt được người nhận theo điều kiện, bạn cần chọn 1 trong 4 logic giao việc ở mục (a)


Bước 4: Sau khi chọn 1 trong 4 logic trên, trên form giai đoạn sẽ thêm cấu hình "Cho phép thiết lập người nhận việc theo điều kiện?". Bạn hãy chọn "Có" và click vào mục "Thiết lập khối điều kiện".


Note: Cơ chế điều kiện


a, Điều kiện tiêu chuẩn: Hỗ trợ tính toán các trường thông tin sau:

 1. Người tạo nhiệm vụ. 
 2. Nhóm của người tạo nhiệm vụ. 
 3. Người nhận việc giai đoạn trước. 
 4. Nhóm của người nhận việc giai đoạn trước.  
 5. Nhãn.
 6. Trường tùy chỉnh dạng Int/float (số nguyên/số thập phân).
 7. Trường tùy chỉnh dạng Date (ngày tháng).
 8. Trường tùy chỉnh dạng Select/Select-m (lựa chọn một đáp án/ lựa chọn nhiều đáp án). b, Điều kiện chứa công thức: Hỗ trợ tính toán các trường thông tin sau: 

 1. Trường tùy chỉnh dạng Int/float (số nguyên/số thập phân).
 2. Trường tùy chỉnh dạng Select/Select-m (lựa chọn một đáp án/ lựa chọn nhiều đáp án).
Bước 5: Cài đặt điều kiện giao nhiệm vụ => Cập nhật.

Note:  Tùy chọn nâng cao của Người nhận việc theo điều kiện: 


a, Tự động giao việc cho người nhận việc duy nhất thỏa mãn điều kiện: Chỉ áp dụng khi logic giao việc là "Không giao cho ai - Để người quản lí quyết định" và sau khi tính toán chỉ có duy nhất 1 người nhận việc thỏa mãn với điều kiện của giai đoạn. (Đối với các logic giao việc khác thì option này không ảnh hưởng đến tính toán giao việc.)

 1. Chọn "Có": Khi nhiệm vụ được chuyển sang giai đoạn tiếp theo  sẽ tự động giao cho người nhận việc thỏa mãn điều kiện. 
 2. Chọn "Không": Khi nhiệm vụ được chuyển sang giai đoạn tiếp theo sẽ không giao cho ai và người quản lí giai đoạn sẽ quyết định giao cho ai. 


b, Lựa chọn người nhân việc khi nhiệm vụ đáp ứng nhiều điều kiện cùng lúc:  Khi nhiệm vụ thỏa mãn nhiều hơn 1 khối điều kiện thì có thể cài đặt lấy người nhận việc ở khối nào để giao việc?

 1. Chọn người nhận việc ở tất cả các điều kiện thỏa mãn: Trong trường hợp, 1 người nhận việc thỏa mãn lớn hơn 2 khối điều kiện thì người đó chỉ xuất hiện 1 lần trên danh sách người nhận việc. 
 2. Chọn người nhận việc ở điều kiện thỏa mãn đầu tiên: Lấy ra danh sách người nhận việc thuộc khối đầu tiên thỏa mãn.


Sau khi cài đặt xong, bạn đã có thể thao tác giao nhiệm vụ cho người nhận thỏa mãn điều kiện.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.