Base Workflow: Cách nhân bản quy trình in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 4, 2023 tại 2:38 CH


Để nhân bản quy trình (workflow), bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng workflow trên thanh app. Sau đó, chọn quy trình cần nhân bản và làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1. Chọn biểu tượng dấu ".." góc phải => Chọn "Nhân bản workflow"


Bước 2. Khi popup hiện lên, bạn Chọn "OK" là hoàn tất thao tác.


Lưu ý:

Chỉ quản trị workflow, quản trị giai đoạn và quản trị cấp cao (system owner) có quyền thực hiện thao tác nhân bản workflow.
Chỉ nhân bản toàn bộ các thiết lập trong workflow gốc, không nhân bản nhiệm vụ
.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.