Base Workflow: Thiết lập người theo dõi mặc định khi chuyển tiếp Workflow in

Sửa đổi trên: Mon, 17 Tháng 4, 2023 tại 3:14 CH


Để thiết lập người theo dõi mặc định khi chuyển tiếp Workflow, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app, chọn 1 Workflow cần chỉnh sửa


Bước 1. Chọn "Cài đặt"


Bước 2. Chọn "Chỉnh sửa" ở quy trình chuyển tiếp cần chỉnh sửaBước 3. Tại mục "Ai có thể theo dõi" bạn có thể chọn 1 trong 3 điều kiện và chọn "Cập nhật" để hoàn tất thao tác Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.