Base Workflow: Cách xuất nhiệm vụ trong quy trình ra file excel in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 3, 2023 tại 11:46 SA


Để xuất nhiệm vụ của 1 luồng công việc ra file excel, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh App. Bạn chọn luồng công việc cần xuất dữ liệu sau đó làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn kí hiệu dấu ".."  => Chọn "Nhập & Xuất Excel" =>  "Xuất nhiệm vụ ra Excel" Bước 2: Tuỳ chọn các trường tuỳ chỉnh cần xuất ra excel ( Nếu cần) bằng cách tích chọn vào ô đầu dòng => "Xuất excel"

Bước 3: Dữ liệu xuất ra sẽ hiển thị như sau:Ngoài ra, bạn có thể phân quyền người xuất nhiệm vụ trong mục "Chinh sửa nâng cao"


Và phân quyền cho những thành viên nào được phép xuất excel


Lưu ý:

  • File xuất sẽ có nhiều sheet, mỗi sheet tương ứng với 1 giai đoạn và hiển thị các công việc tương ứng trong giai đoạn đó

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.