Base Workflow: Cách xem nhiệm vụ và công việc của nhân viên mình quản lý in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 4, 2023 tại 3:06 CH


1.     Xem nhiệm vụ của nhân viên mà bạn là người quản lý trực tiếp từ Base Account:

       Bước 1: Chọn Nhiệm vụ của tôi >> Nhân viên của tôi: Màn hình sẽ hiển thị tất cả các nhiệm vụ, của tất cả các nhân viên, ở các giai đoạn trong tất cả các quy trình.

   Bước 2: Nếu chỉ muốn xem các nhiệm vụ đang thực hiện của tất cả nhân viên thì chọn vào bộ lọc: Đang xử lý

  **Ngoài ra còn có các bộ lọc khác theo nhu cầu của người quản lý như: Lọc theo từng quy trình, người đang nhận nhiệm vụ hiện tại, deadline trong khoảng,… Quản lý có thể kết hợp các bộ lọc này tùy thuộc vào mục đích sử dụng của mình:

2.     Xem công việc của nhân viên:

  • Chọn Công việc của tôi >> Nhân viên của tôi và sau đó tiến hành tìm kiếm các thông tin phục vụ cho nhu cầu quản lý công việc của nhân viên bằng cách sử dụng filter tương tự như cách xem nhiệm vụ.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.