Base Workflow: Cài đặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ (SLA) theo từng giai đoạn in

Sửa đổi trên: Sun, 4 Tháng 6, 2023 tại 4:13 CH


Bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc app Base Workflow trên thanh menu app. Sau đó, thao tác theo hướng dẫn dưới đây. 


Cách 1: Thao tác trong màn hình Cài đặt của Quy trình


Bước 1:
 Chọn Quy trình cần thao tác, click chọn Cài đặt:


Bước 2: Chọn giai đoạn cần cài đặt Thời hạn => Thời hạn => Chỉnh sửa 


Bước 3: Cài đặt thời hạn của nhiệm vụ trong giai đoạn => Cập nhật


Cách 2: Thao tác trong màn hình Cài đặt giai đoạn 


Bước 1: Ở màn hình danh sách nhiệm vụ => Lựa chọn giai đoạn => Chỉnh sửa Giai đoạn 


Bước 2: Điền Thời gian dự kiến => Cập nhật 


Như vậy bạn đã hoàn thành thao tác cài đặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ (SLA) theo từng giai đoạn.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.