Base Workflow: Nhập nhiệm vụ từ file Excel vào 1 Quy trình in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 4, 2023 tại 2:51 CH


Để thêm nhiệm vụ từ file excel vào Workflow, bạn truy cập vào https://workflow.base.vn/ hoặc Base Workflow trên thanh app, chọn Workflow cần nhập công việc và thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1. Vào một Quy trình bạn muốn thêm nhiệm vụ =>  chọn dấu "..." góc phải màn hình => chọn "Nhập và xuất excel" => chọn "Nhập nhiều nhiệm vụ từ file excel"

Bước 2. Tải file mẫu và nhập dữ liệu vào file excel theo các cột thông tin tương ứng 

Lưu ý:

  • Với các trường dữ liệu tùy chỉnh bạn thêm vào workflow khi xuất file mẫu sẽ tự động cập nhật các trường đó

  • Các trường dữ liệu tùy chỉnh bắt buộc trong thiết lập 1 workflow, phải điền đầy đủ thông tin vào file excel

  • Mỗi sheet ở excel tương ứng với các giai đoạn trên workflow, bạn chỉ cần điền thông tin vào sheet All trên excel

  • Phần Người tạo, Người thực hiện, Người theo dõi tag theo tên username

  • Khi nhập dữ liệu từ file excel sẽ được "chọn giai đoạn", nhiệm vụ sẽ hiển thị đúng giai đoạn theo thông tin thiết lập trong file excel. Khi đó, sẽ không có lịch sử của giai đoạn trước.

Bước 3. Bạn chọn "Chọn tệp" > Tải file lên > Chọn "Tiếp tục"


Lưu ý: Sau khi file được cập nhật sẽ hiển thị phần xem trước, bạn so sánh các cột trên excel với các cột đang hiển thị ở dưới để so sánh thứ tự các trường dữ liệu. Nếu:

  • Thứ tự dữ liệu ở file excel và phần hiển thị các cột dữ liệu chưa trùng khớp, bạn đưa chuột vào kí hiệu 3 dấu gạch ngang ở đầu dữ liệu ở bảng dưới và kéo thả vị trí cho phù hợp. Sau đó, sau đó chọn "Nhập dữ liệu" để dữ liệu được nhập lên workflow

  • Nếu thứ tự các cột đã chính xác bạn chọn "Nhập dữ liệu" để dữ liệu được cập nhật lên workflow

Bước 4. Sau khi nhập thành công luồng công việc sẽ hiển thị như hình

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.