Base Workflow: Xem tổng quan nhiệm vụ trong 1 quy trình in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 4, 2023 tại 3:39 CH


Để xem tổng quan công việc trong 1 quy trình, bạn truy cập https://workflow.base.vn/, sau đó chọn một quy trình cụ thể. Tại đây bạn có thể xem dạng bảng hoặc dạng danh sách:

Cách 1: Xem dạng bảng:
Bạn chọn "Home" trên menu điều hướng hoặc chọn biểu tượng bảng như ảnh sau:

Cách 2: Xem dạng danh sách
Bạn chọn mục "Nhiệm vụ" hoặc chọn biểu tượng hình list như ảnh sau:

Tại đây, bạn có thể:

  • Sử dụng thanh công cụ để lọc nhiệm vụ theo từng trạng thái như: Đã hoàn thành, Đang xử lý, Thất bại, Quá hạn

  • Sử dụng thanh cuộn ở cuối trang để xem được toàn bộ các trường thông tin trong 1 nhiệm vụ.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.