Base Workflow: Cài đặt thành viên/ nhóm thành viên xem quy trình in

Sửa đổi trên: Sun, 4 Tháng 6, 2023 tại 3:20 CH


Bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc app Base Workflow trên thanh menu app. Sau đó, thao tác theo hướng dẫn dưới đây. 


Bước 1: Chọn Quy trình cần thao tác, click chọn Cài đặt:


Bước 2: Click chọn Chỉnh sửa => Điền username của nhân sự hoặc đường dẫn của nhóm (tạo trên Base Account) được phép xem Workflow => Cập nhật

Như vậy, bạn  đã hoàn tất thao tác cài đặt thành viên/ nhóm thành viên xem quy trình.


 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.