Base Workflow: Cách thêm một giai đoạn mới cho quy trình in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 4, 2023 tại 2:40 CH


Để thêm 1 giai đoạn mới cho quy trình, bạn truy cập https://workflow.base.vn, chọn quy trình cần thêm giai đoạn và thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại giao diện của quy trình chọn biểu tượng dấu ".." góc phải => chọn "Thêm giai đoạn"

Bước 2: Điền các thông tin vào mục "Thêm giai đoạn mới vào luồng công việc"

Bước 3: Sau khi thiết lập thành công, bạn chọn "Cập nhật" để hoàn tất thao tác.

* Xem cập nhật giao diện cài đặt quy trình tại đây

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.