Base Workflow: Cách thiết lập bộ đếm mã tự động trong từng quy trình in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 3, 2023 tại 10:45 SA


Với những doanh nghiệp đặc thù cần tuân thủ IOS từ biểu mẫu đến cách làm, khi vận hành các quy trình trên Workflow, sử dụng tính năng in nhiệm vụ theo mẫu để lấy đc dữ liệu theo biểu mẫu của doanh nghiệp. Tuy nhiên các biểu mẫu này cần có mã số văn bản và theo thứ tự tăng dần, để giúp việc quản lý được thuận tiện hơn, bạn có thể thiết lập bộ đếm mã tự động trong từng quy trình để khi in các biểu mẫu này có sẵn các mã văn bản theo quy định của doanh nghiệp.


  • Bước 2: Chọn 1 quy trình cần thiết lập bộ đếm mã tự động, vào Cài đặt:


  • Bước 3: Tại phần Bộ đếm >> Chỉnh sửa


  • Bước 4: Chọn và bắt đầu thiết lập bộ đếm


  • Bước 5: Thiết lập bộ đếm theo nhu cầu:

- Sử dụng bộ đếm cho quy trình: Bật/Tắt tính năng tự động mã bộ đếm

- Mẫu bộ đếm:

+ Prefix: Text cố định bằng cách nhập text

+ Các biến tự động: {counter}: đánh số tự động, {day}, {month}, {year}: biến thời gian lấy theo thời gian tạo nhiệm vụ

- Luôn cập nhật mã bộ đếm của nhiệm vụ giống giá trị cài đặt: Lựa chọn có cập nhật mẫu bộ đếm cho toàn bộ mã bộ đếm cũ của các nhiệm vụ cũ nếu chỉnh sửa hay không?

+ Yes: Nếu cập nhật mẫu bộ đếm sẽ cập nhật mã cho toàn bộ các nhiệm vụ có mã trước đó

+ No: Cập nhật chỉ áp dụng cho các nhiệm vụ tạo mới từ sau thời điểm chỉnh sửa mẫu bộ đếm 

- Thêm số 0 đứng đầu số thứ tự của bộ đếm:

+ Không thêm: mã hiển thị VD 1,2,3,4....

+ Lựa chọn số 0 đứng đầu: mã hiển thị VD: 01, 001, 0001...

- Số đếm hiện tại: Tự động hiển thị ra số giá trị hiện tại khi tạo nhiệm vụ thành công. Mã bộ đếm = Số đếm hiện tại + 1

VD: Nếu bắt đầu từ đầu có thể điền = 0 hoặc Nếu điền 13 thì mã bộ đếm tự động của nhiệm vụ mới tạo ngay sau khi setup là 14.

- Sinh mã cho nhiệm vụ chưa có bộ đếm:  Nếu tick chọn, mã bộ đếm sẽ được sinh ra cho các nhiệm vụ từ trước đang không có mã bộ đếm. Mã bộ đếm = Số đếm hiện tại + 1 

  • Bước 6: Sau khi thiết lập xong bộ đếm, click Cập nhật để hoàn tất.

Khi tạo nhiệm vụ mới thành công, mã bộ đếm sẽ sinh ra và hiển thị như sau:Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.