Base Workflow: Cách tạo quy trình từ mẫu (Base Template) in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 4, 2023 tại 10:49 SA


Nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi thiết lập các quy trình vận hành nội bộ trên Workflow, bạn có thể tạo mới quy trình nhanh chóng bằng cách sử dụng các mẫu có sẵn trên hệ thống Base và để tạo bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào https://workflow.base.vn/ hoặc chọn Base Workflow trên thanh app

Bước 2: Tại thanh menu, bạn chọn "Tạo workflow từ mẫu"

Bước 3: Chọn mẫu phù hợp và click "Sử dụng"

Bước 4: Popup hiển thị, bạn có thể chỉnh sửa tên luồng công việc và click "Cài đặt nâng cao' để chỉnh sửa cơ bản, sau đó chọn "Cập nhật" để hoàn tất thao tác

Bước 5: Màn hình chi tiết quy trình hiển thị, bạn có thể tùy chỉnh mở mục "Cài đặt" hoặc tạo nhiệm vụ mới


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.