Base Workflow: Cách lưu trữ nhiệm vụ trên Workflow in

Sửa đổi trên: Tue, 17 Tháng 1, 2023 tại 10:05 SA


Để lưu giữ nhiệm vụ trong 1 workflow bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu

tượng Workflow trên thanh App. Sau đó chọn quy trình cần lưu trữ nhiệm vụ và làm theo

hướng dẫn sau: 

1. Mục đích

   - Tăng tốc độ load dữ liệu khi nào workflow

   - Dữ liệu được cấu trúc ngăn nắp

2. Phân quyền

   - Người có quyền lưu giữ nhiệm vụ: Owner, quản trị workflow, quản trị giai đoạn

   - Người có quyền xem nhiệm vụ lưu trữ: Owner, quản trị workflow, quản trị giai đoạn và thành viên có quyền xem nhiệm vụ

3. Phương thức lưu trữ

   - Hiện tại workflow hỗ trợ 2 phương thức lưu trữ nhiệm vụ:

      + Thủ công (Manaul): lưu trữ từng nhiệm vụ bằng tay và có thể thao tác ở bất cứ giai đoạn nào 

      + Tự động (Auto): tự động lưu trữ nhiều nhiệm vụ cùng một lúc và chỉ hỗ trợ ở giai đoạn Done/Failed

4. Hướng dẫn cách lưu trữ nhiệm vụ

  a. Thủ công 

   - Bước 1: Bấm chi tiết nhiệm vụ cần lưu trữ => chọn "Lưu trữ nhiệm vụ"

   - Bước 2: Sau khi chọn lưu trữ nhiệm vụ hệ thống sẽ hiển thị 1 bảng thông tin => chọn "Lý do lưu trữ" (nếu setup yêu cầu bắt buộc phải có lý do) => ghi nội dung "Ghi chú" (nếu có) => "Cập nhật"

     Để cài lý do lưu trữ bạn vào Cài đặt của workflow tại mục "Lưu trữ nhiệm vụ" => chọn "Chỉnh sửa lưu trữ thủ công" => Chọn có yêu cầu phải nhập lý do hay không => Và tạo các lý do => "Cập nhật"

Lưu ý: Chỉ có owner và quản trị workflow mới có quyền cài đặt này   - Bước 3: Sau khi lưu trữ nhiệm vụ thành công, tại góc phải màn hình chi tiết nhiệm vụ sẽ hiển thị thông tin "Nhiệm vụ đã được lưu trữ" 

Trường hợp muốn khôi phục lại (không muốn lưu trữ) bạn có thể bấm nút "Khôi phục" để về trạng thái ban đầu và đưa trở lại màn Board/List

  b. Tự động 

   - Bước 1: Vào "Cài đặt" của workflow tại mục "Lưu trữ nhiệm vụ" chọn "Chỉnh sửa lưu trữ tự động"

- Bước 2: Chọn có tự động lưu trữ nhiệm vụ hay không  => điền số ngày lưu trữ tự động => điền lý do mặc định khi tự động lưu trữ => "Cập nhật"

Số ngày lưu trữ tự động sẽ dựa vào thời gian nhiệm vụ đó được chuyển đến stage Done/Failed khi nào.

- Bước 3: Sau khi cài đặt thành công hệ thống sẽ quét và tự động lưu trữ các nhiệm vụ đủ điền kiện vào 7h sáng hàng ngày.
Nếu sau khi setup bạn muốn chạy lưu trữ ngay lập tức thì quay về màn hình chính workflow => tại góc màn hình bên phải chọn dấu 2 chấm => chọn "Chỉnh sửa nâng cao" => Chọn "Yêu cầu khởi chạy bộ lưu trữ"

 Lưu ý: Đối với lưu trữ tự động nếu như bạn muốn khôi phục lại thì cũng sẽ phải tiến hành khôi phục từng nhiệm vụ

5. Hiển thị
- Để xem các nhiệm vụ đang được lưu trữ bạn vào màn hình chính của quy trình => tích mũi tên đi xuống mục "Xem thêm" => và chọn "Lưu trữ nhiệm vụ"


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.