Base Workflow: Xóa công việc trong 1 nhiệm vụ in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 3, 2023 tại 2:51 CH


Để xóa một công việc bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app. Bạn chọn 1 quy trình cần xóa công việc.


Bước 1. Chọn nhiệm vụ có công việc cần xóa .Bước 2. Chọn công việc cần xóa.Bước 3. Chọn "Xóa" > "OK" để xóa công việc.
Lưu ýDữ liệu đã xóa sẽ không khôi phục lại được.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.