Base Workflow: Cách Owner hệ thống xem tất cả Quy trình in

Sửa đổi trên: Tue, 28 Tháng 3, 2023 tại 5:14 CH


Bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc icon Base Workflow trên thanh app


Bước 1. Chọn "Quản lý workflow"


Bước 2. Chọn mục "Tất cả workflows"


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.