Base Workflow: Cách thêm nhiều người theo dõi in

Sửa đổi trên: Mon, 17 Tháng 4, 2023 tại 3:13 CH


Để thêm nhiều người theo dõi trong 1 nhiệm vụ, bạn truy cập vào

https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh menu app và chọn vào quy trình 

bạn cần thêm thêm người theo dõi.


Cách 1. Tại ô nhiệm vụ bạn cần thêm nhiều người theo dõi, bạn click vào dấu ".."  và 

chọn "Thêm nhiều người theo dõi".


Cách 2. Bấm vào thẻ nhiệm vụ bạn cần thêm nhiều người theo dõi, bạn click vào dấu mũi tên hướng xuống và chọn "Thêm nhiều người theo dõi".


Sau đó, @tag username của người theo dõi vào khung rồi chọn "Thêm" để hoàn tất thao tác.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.