Base Workflow: Chỉnh sửa công việc có sẵn trong từng giai đoạn in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 3, 2023 tại 2:59 CH


Để chỉnh sửa lại công việc có sẵn hay được thiết lập mặc định trong từng giao đoạn, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Workflow trên thanh app >> chọn luồng công việc cần chỉnh sửa:


Bước 1: Chọn icon "mũi tên" ở đầu giai đoạn cần chỉnh sửa


Bước 2: Chọn "Tùy chỉnh các công việc tạo sẵn trong Giai đoạn"


Bước 3: Tại đây, bạn có thể thêm công việc mới, chỉnh sửa tên/ người được giao/ thời gian kì vọng/ mô tả công việc và chọn "Cập nhật" để hoàn tất thao tác.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.