Base Workflow: Phân loại các quy trình in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 4, 2023 tại 10:51 SA


Để phân loại các quy trình, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc chọn icon Base Workflow trên thanh app và thao tác như sau:

Bước 1: Chọn 1 quy trình cần phân loại => Click biểu tượng dấu 2 chấm góc phải => Chọn "Chỉnh sửa nhanh"

Bước 2: Điền tên nhóm vào mục "Phân loại luồng công việc" => "Cập nhật"

Bước 3: Tên nhóm sẽ hiển thị trên thanh menu bên trái màn hình

Lưu ý: 

    - Tính năng này chỉ hỗ trợ phân loại hay nhóm các workflow cùng loại với nhau, không phải phân cấp cha - con.

    - Các workflow có cùng tên phân nhóm sẽ hiển thị liền kề nhau trên thanh menu.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.